We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Pokreni Sebe U Svojoj Lokalnoj Zajednici

Pokreni Sebe U Svojoj Lokalnoj Zajednici

Bebrina 121, Bebrina, 35 254, Croatia

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About "Pokreni sebe u svojoj lokalnoj zajednici" je projekt Bebrinske udruge mladih, financiran iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost je 533.290,00 kn.
Pokreni Sebe U Svojoj Lokalnoj Zajednici cover
Description U projektu posredničko tijelo PT1 je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, a PT2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Vrijednost projekta je 533.290,00 kuna.
Partneri na projektu su Općina Bebrina i LAG Posavina.
Projekt traje 12 mjeseci od 29.12.2014. do 28.12.2015.
Projekt pridnosi većoj učinkovitosti i sposobnosti OCD-a u integraciji socijalnih usluga i povećanju zapošljivosti mladih nezaposlenih s područja LAG-a Posavina.
Aktivnosti :
-edukacije za OCD-e za pružanje soc.usluga,
-edukacije za mlade nezaposlene iz područja "mekih" vještina,
-osnivanje savjetodavnih Info točaka,
-analiza potreba i problema mladih te
-okrugli stolovi s lokalnim dionicima.
Ciljne skupine: 10 OCD-a za jačanje kapaciteta u pružanju soc.usluga, 30 mladih nezaposlenih osoba, 15 lokalnih dionika s područja LAG-a Posavina.
Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

Similar places nearby