We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Polska Szkoła Cypr

Polska Szkoła Cypr

Doiranis 12, Nicosia, 1070, Cyprus

Get Directions

96384977

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA 08:30 – 14:30
TU closed SU closed
WE closed
TH 15:00 – 18:00
FR 15:00 – 18:00
About Polska Szkoła w Nikozji i Larnace. Zapisy i informacje: tel. 96384977
Polska Szkoła Cypr cover
Description Polska Szkoła w Larnace:
Budynek Evriviadio High School
Grigori Afxentiou, Larnaca 6023, Cyprus

Polska Szkoła w Nikozji:
Budynek Lykavitou Primary School
Doiranis 12, 1070, Nicosia, Cyprus

Polska szkoła na Cyprze oferuje:
• Treści edukacyjne zgodne z podstawą programową - Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce z dnia 14 lutego 2017 roku
• Wysoki poziom nauczania
• Poznawanie i kultywowanie polskich tradycji
• Wykorzystanie potencjału językowego dzieci dwujęzycznych
• Wszechstronny rozwój dzieci poprzez uczestnictwo w projektach czytelniczych, konkursach, przedstawieniach teatralnych i imprezach okolicznościowych
• Indywidualny tok nauczania dostosowany do możliwości ucznia
• Integrację dzieci oraz możliwość poznania nowych przyjaciół

Nauczyciel prowadzący mgr Anna Wagner

• Status egzaminatora maturalnego
• Przewodnicząca Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku) - egzamin maturalny z języka polskiego
• Staż pracy w Polsce: 9 lat (nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy w szkole podstawowej, technikum, liceum)

• Studia magisterskie, dzienne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, kierunek filolologia polska, ukończone dwie specjalizacje: nauczycielska oraz filmoznawcza

• Studium Pedagogiczne (dwuletnie) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych

Dodatkowe zaświadczenia o ukończonych kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
• Metodyka nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego na etapie wczesnoszkolnym
• Logopedia pierwszego stopnia
• Wspomaganie uczniów uzdolnionych
• Skuteczne przygotowanie uczniów do matury
• Umiejętności wychowawcze w kształtowaniu i korygowaniu postaw i zachowań młodzieży
• Opiekun wycieczek szkolnych i kolonii
• Grafika komputerowa
• Język niemiecki
• Kurs egzaminatora maturalnego z języka polskiego

Similar places nearby