We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Polska Szkoła w Galway / Polish School in Galway

Polska Szkoła w Galway / Polish School in Galway

Walter Macken Road, Mervue, Galway, EC5, Ireland

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA 10:00 – 14:00
TU closed SU closed
WE closed
TH closed
FR closed
About Szkoła sobotnia dla polskich dzieci w Galway w Irlandii.0-867 857 500, www.spgalway.com, Polish School in Galway
Polska Szkoła w Galway / Polish School in Galway cover
Mission Uczymy języka polskiego i przekazujemy polskie tradycje młodemu pokoleniu żyjącemu w Irlandii. Powyższe cele realizujemy poprzez prowadzenie Polskiej Szkoły w Galway.
Description Instytucja / organizacja prowadząca szkołę
Learn Polish Company Limited by Guarantee Organizacja non-profit
Walter Macken Road, Holy Trinity National School, Mervue, Galway, Irlandia
Krótki opis szkoły:
W szkole, co sobotę, w systemie stacjonarnym kształci się 440 uczniów pomiędzy 3- 17 rokiem życia, pracuje 25 wykwalifikowanych nauczycieli. Zajęcia odbywają się w Holy Trinity National School, Walter Macken Road, Galway, Irlandia. Wszystkie klasy pracują w tych samych godzinach, od 10.00-13.45 W grupach najmłodszych 3, 4,5 i 6 latki prowadzone jest wychowanie przedszkolne, w klasach 1- 3 szkoły podstawowej nauczanie zintegrowane , w klasach 4-6 oraz I i I+I gimnazjum 3 godziny języka polskiego oraz historia lub geografia Polski. Szkoła jest utrzymywana głównie z czesnego opłacanego przez rodziców uczniów.
Szkoła wynajmuje pomieszczenia od lokalnej szkoły podstawowej. Jest to kompleks 4 budynków, z 22 nowocześnie wyposażonymi (m.in. w rzutniki komputerowe) salami lekcyjnymi.
Szkoła kształci w trybie stacjonarnym , lekcje odbywają się co sobotę, przez 4 godziny od 10-13:45.
Founded 09/12/2009

Similar places nearby