We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

ul. Rejtana 3, Rzeszów, 35-326, Poland

Get Directions

17 748 38 00

Categories
Work hours Add information
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie cover
Description Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie to publiczna placówka oświatowa działająca w oparciu o akty prawne wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Naszym celem jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy i wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Swoją misję realizujemy przede wszystkim poprzez działania o charakterze diagnostycznym, konsultacyjnym, terapeutycznym i doradczym. Są one realizowane przez wykwalifikowanych specjalistów - psychologów, pedagogów, logopedów i psychoterapeutów.

Do zadań Poradni należy:
- diagnozowanie dzieci i młodzieży;
- udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
- organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież uczęszczającą do placówek oświatowych na terenie miasta Rzeszów lub mieszkających na terenie miasta Rzeszów (w przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola).

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00 - 15.30 (sekretariat - przyjmowanie i wydawanie dokumentów)
8.00 - 18.00 (poradnia - diagnoza, terapia, warsztaty, szkolenia)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

http://ppp2.rzeszow.pl/nasza-oferta

Similar places nearby