We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie

ul. Langiewicza 2, Krotoszyn, 63-700, Poland

Get Directions

(62) 725 24 33

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:30 – 15:30 SA closed
TU 07:30 – 15:30 SU closed
WE 07:30 – 15:30
TH 07:30 – 15:30
FR 07:30 – 15:30
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie cover
Mission Misją Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie jest pomoc dzieciom przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży uczącej się w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką szkolną, rozwojem osobowości, funkcjonowaniem w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej, poprawną wymową, osiągnięciem gotowości szkolnej oraz pomoc osobom odpowiedzialnym za wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, czyli rodzicom i nauczycielom.
Description OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KROTOSZYNIE:

- DIAGNOZA psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna (w tym diagnoza dzieci romskich), przesiewowe badania wzroku i słuchu
- TERAPIA psychologiczna (indywidualna i rodzinna), pedagogiczna, logopedyczna, terapia przy użyciu sprzętu EEG-Biofeedback
- BADANIA I PORADY ZAWODOWE pomocne w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i kierunku studiów
- zajęcia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – część I, II i III
- różne formy wsparcia grupowego dla rodziców oraz uczniów (warsztaty, prelekcje)
- sieci współpracy i samokształcenia dla:
· logopedów
· psychologów i pedagogów szkolnych – konsultacyjno-informacyjna
· psychologów i pedagogów szkolnych – superwizyjna
· nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
· wychowawców klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- wspólna praca dla nauczycieli i rodziców w modelu budowania strategii pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania
- procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli
- orzekanie w sprawach dzieci i młodzieży w odniesieniu do wszystkich niepełnosprawności, w tym niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem.

Similar places nearby