We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Portal sanitarnog inžinjerstva BiH

Portal sanitarnog inžinjerstva BiH

Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Portal je strukovno orijentisana stranica sa namjerom da pruža ključne informacije o aktivnostima i razvoju sanitarnog inžinjerstva u BiH i regionu.
Portal sanitarnog inžinjerstva BiH cover
Description Naziv sanitarni znači zdravstveni, higijenski, a potječe od latinske riječi „sanitas“, što znači zdravlje. Sanitarno inženjerstvo udružuje primjenu principa nauke i inženjerstva s ciljem očuvanja i unapređenja okoliša (zrak, voda, zemlja), osiguravanje zdravih faktora okoliša za čovjeka i druge žive organizme i eliminaciju onečišćenja. Glavna djelatnost sanitarnog djelatnika je zaštita zdravlja čovjeka kontrolom i modificiranjem faktora okoliša koji mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Struka ima svoju istoriju preko 50 godina, a njen razvoj u prošlom vijeku veže se uz Statut Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i načelno opredjeljenje da će "promicati i, zajedno s drugim specijaliziranim agencijama, gdje je god nužno, težiti poboljšanju prehrane stanovništva, stanovanja, sanitarnih uvjeta, rekreacije, gospodarskih i radnih uslova te drugih oblika higijene okoliša".
Neovisno o mjestu akademskog ili stručnog studija, tijekom obrazovnog razdoblja sanitarni inžinjeri mora steći znanja i vještine potrebne za kompetentno obavljanje djelatnosti sanitarnih inženjera što obuhvaća: provođenje sanitarnog nadzora, sudjelovanje u proizvodnji, preradi, pakiranju i distribuciji, pripremanju i upotrebi zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane, rad u sklopu higijensko-epidemiološkog tima, rad na provođenju zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu hrane i predmeta opšte upotrebe, rad u jedinicama za mikrobiološko ispitivanje hrane i predmeta opšte upotrtbe, rad u jedinicama za hemijsko ispitivanje hrane i predmeta opšte uporabe, ispitivanje energetske, prehrambene, mineralne i vitaminske vrijednosti obroka za različite dobne skupine, rad u jedinicama za mikrobiološko ispitivanje pitkih, površinskih i otpadnih voda, mora te voda za rekreaciju, rad u jedinicama za hemijsko ispitivanje pitkih, površinskih i otpadnih voda, mora, te voda za rekreaciju, rad u jedinicama za ispitivanje otpada, tla, zraka i ekotoksikologiju, rad u jedinicama za sanitarnu

Similar places nearby