We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej

Pl. Wolności 1, Rawa Mazowiecka, 96-200, Poland

Get Directions

609555270

Categories
Work hours Add information
About PRDPP jest organem konsultacyjnym Powiatu Rawskiego w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej cover
Mission Działalność Rady ukierunkowana jest na tworzenie płaszczyzn współpracy między organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, prowadzącymi na terenie powiatu rawskiego działalność pożytku publicznego, a sektorem publicznym.
Description Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej w ramach swego podstawowego celu, jakim jest tworzenie płaszczyzn współpracy organizacji z samorządem, dąży do:
- wspierania rawskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ich działaniach,
- upowszechniania wiedzy o efektach działalności społecznej podejmowanej w powiecie rawskim,
- dostarczania rawskim organizacjom pozarządowym wiedzy specjalistycznej z zakresu prawidłowego funkcjonowania organizacji,
- przedstawiania dobrych praktyk z krajowego i zagranicznego sektora pozarządowego,
- wspierania organizacji i samorządu w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.
Founded Radę Pożytku utworzyła Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwałą nr XV/106/2012 z dnia 20 kwietnia 2012r.

Similar places nearby