We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy

Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy

Leśna 31, Swidnica, 58-100, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Ratownictwo Medyczne
Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy cover
Description SYSTEM PRM

Obecny system Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) został powołany ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitalne oddziały ratunkowe - udzielają świadczeń zdrowotnych wyłącznie w razie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Warunkiem uczestnictwa jednostek w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Jednostkami współpracującymi z systemem PRM są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i MON. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być także społeczne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

Similar places nearby