We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 139, Oswiecim, 32-600, Poland

Get Directions

+48 510-374-573

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 07:00 – 22:00 SA closed
TU 07:00 – 22:00 SU closed
WE 07:00 – 22:00
TH 07:00 – 22:00
FR 07:00 – 22:00
About Natychmiastowa pomoc:
- psychologiczna
- prawna
- pedagogiczna
- terapeutyczna
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu cover
Mission Jeżeli Ty lub ktokolwiek z Twojego otoczenia doświadcza w swym życiu:
- przemocy w rodzinie - psychicznej, fizycznej, seksualnej lub ekonomicznej)
- problemów rodzinnych (m.in. konflikty małżeńskie, konflikty międzypokoleniowe, problemy opiekuńczo – wychowawcze)
- uzależnienia (choroba alkoholowa, narkomania, hazard a przede wszystkim współuzależnienie)
- problemów psychospołecznych (m.in. samotność, bezrobocie, problemy finansowe, bezradność)
- problemów ze sferą psychiczną (m.in. choroba psychiczna lub problemy osobowościowe)
- problemów sytuacyjnych (m.in. niepełnosprawność, długotrwała choroba, utrata poczucia bezpieczeństwa po: stracie bliskich, gwałcie, katastrofie lub wypadku)
- mechanizmu "Handlu ludźmi" (w tym zmuszania do prostytucji)
Description Świadczymy natychmiastową bezpłatną pomoc:
- psychologiczną
- prawną
- pedagogiczną
- terapeutyczną
Oraz:
- Konsultacje dot. rozwiązywania problemów rodzinnych
- Mediacje rodzinne
- Krótkotrwałą terapie uzależnień i wspóluzależnień, min. od: alkoholu, narkotyków,
hazardu, internetu
- Możliwość udzielenia schronienia w formie tymczasowego pobytu w hostelu Ośrodka
Ośrodek prowadzi również:
- Program Edukacyjno – Korekcyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie
Founded 12/01/2006

Similar places nearby