We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Mazowiecka 49A, Torun, 87-100, Poland

Get Directions

(56) 65 80 202

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:30 – 15:30 SA closed
TU 07:30 – 15:30 SU closed
WE 07:30 – 15:30
TH 07:30 – 15:30
FR 07:30 – 15:30
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia cover
Mission Przedmiotem działania Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz świadczenia usług na rzecz pracodawców.
Description Przydatne numery telefonów

Informacja w zakresie rejestracji i przyznawania świadczeń:
(56)65 80 232
Informacja o ofertach pracy:
(56)65 80 207
Zgłoszenie oferty pracy:
(56)65 80 229
Informacje dotyczące cudzoziemców:
(56) 65 80 226
Zawieranie umów ( staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społeczno-użyteczne ):
(56)65 80 234
Szkolenia - specjaliści ds. rozwoju zawodowego:
(56)65 80 223
Dotacje - stanowisko ds. aktywnych form:
(56)65 80 252
Doposażenia stanowisk pracy - stanowisko ds. aktywnych form:
(56) 65 80 231
Obsługa: Bony ( szkoleniowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie) , świadczenia aktywizacyjne, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia):
(56)65 80 208
Founded 10/13/1998

Similar places nearby