We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

ul. Zdziczów 1, Kozienice, 26-900, Poland

Get Directions

(48) 614 66 99

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:30 – 15:30 SA closed
TU 07:30 – 15:30 SU closed
WE 07:30 – 15:30
TH 07:30 – 15:30
FR 07:30 – 15:30
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach cover
Mission Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach jest promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy powiatu kozienickiego. Dążymy do tego poprzez stałą poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy, dbałość o rozwój postaw, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców powiatu kozienickiego. Dzięki temu staramy się stworzyć możliwie największe szanse na odpowiednie zatrudnienie bezrobotnym i poszukującym pracę, a pracodawcom pozyskanie najlepszych pracowników. Misję tą realizujemy poprzez świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, pośrednictwa pracy, doradczych, szkoleniowych, finansowych i administracyjnych. Zadania realizujemy zgodnie z europejskimi i krajowymi standardami świadczenia usług.
Założoną misję Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zamierza osiągnąć poprzez:
1. Aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
2. Promocję usług i instrumentów rynku pracy w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zapobiegania utraty zatrudnienia.
3. Wspieranie przedsiębiorczości.
4. Współpracę z partnerami rynku pracy.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
6. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
Description Add information
Founded 1999 r.
Products Powiatowy Urzędu Pracy w Kozienicach realizuje usługi i instrumenty rynku pracy, w tym m.in.:
- poradnictwo zawodowe,
- pośrednictwo pracy,
- szkolenia,
- staże,
- prace interwencyjne,
- roboty publiczne,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- refundacje doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy,
- bony na zasiedlenie.

Similar places nearby