We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Pozsonyi Református Egyházmegye

Pozsonyi Református Egyházmegye

Esperesi Hivatal, Hosszú utca 12, Apáca-Szakállas, 930 28, Slovakia

Get Directions

+421-905-176111

Categories
Work hours Add information
About A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Pozsonyi Egyhézmegyéjének hivatalos oldala.
Pozsonyi Református Egyházmegye cover
Mission "Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással." 2Tim4,8
Description Egyházmegyénkben 28 gyülekezetben él a mi reformátusságunk. Az egyházmegye jelenlegi esperese Dr. Somogyi Alfréd, apácaszakállasi lelkipásztor, teológiai tanár.

Egymézmegyénk születését 1592-re tehetjük, amikor a galántai zsinaton a helvét irány megalkotta saját hitelvi és igazgatási kánonjait, a lutheránusok pedig elváltak tőlük. 1736-ban egyesült a Dunántúli egyházkerülettel és felvette annak nevét. Ez a vidék, az egyháztörténeti írások tanúsága alapján, a magyarországi reformáció kezdetén csatlakozott a reformációhoz és elfogadta annak igazságait. Huszár Gált emlegetik a környék reformátoraként, de az ő fellépése előtti időkben is találkozunk prédikátorokkal.
Founded 1592
  • Esperesi Hivatal, Hosszú utca 12, Apáca-Szakállas, 930 28, Slovakia
  • Get Directions

Similar places nearby