We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela - oficiálna stránka

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela - oficiálna stránka

Komenského 20, Banská Bystrica, 97400, Slovakia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Vitajte na oficiálnej stránke Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici!
Stránka slúži ako zdroj informácií o štúdiu a živote na našej fakulte pre uchádzačov, študentov, absolventov ale i ostatných priateľov vysokého školstva v SR.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela - oficiálna stránka cover
Description Fakulta v hlavnej činnosti poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých troch stupňov, ďalšie vzdelávanie a udeľuje akademické a vedecko-pedagogické tituly, v oblasti výskumu Právo a k nemu prislúchajúce študijné odbory a programy právnického zamerania. Fakulta vykonáva základný a aplikovaný výskum, korešpondujúci s potrebami spoločnosti založenej na poznatkoch a s potrebami spoločenskej praxe, využíva najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapája ich do tvorivej vedeckej činnosti a udržiava a rozvíja hodnoty spoločenskej a právnej vedy svojou publikačnou a vedeckou činnosťou.
Founded 18.04.1995
Products Ponuka I., II., III. stupňa vysokoškolského štúdia a rigorózneho konania.

Similar places nearby