We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Pracovní skupina ekologie obnovy, PřF JU

Pracovní skupina ekologie obnovy, PřF JU

Na Zlaté Stoce 1, Ceske Budejovice, 37005, Czech Republic

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Ekologie obnovy se věnuje problematice člověkem narušených míst a prosazuje přírodě bližší způsoby obnovy těchto míst.
Pracovní skupina ekologie obnovy, PřF JU cover
Description Při katedře botaniky PřF JU v Českých Budějovicích existuje již řadu let neformální skupina, zabývající se tématem ekologie obnovy. Sdružuje nejen část zaměstnanců katedry botaniky PřF JU a vědecké pracovníky z jiných kateder a ústavů Akademie věd, ale i členy nevládních neziskových organizací.

Ekologie obnovy (restoration ecology) v sobě spojuje ekologickou teorii a praktické aplikace, směřující k obnově narušených, degradovaných nebo i zcela zničených ekosystémů. Jedná se o poměrně mladou vědeckou disciplínu, traduje se, že prvním ucelenějším pokusem restaurovat celý ekosystém byl experiment založený v pol. 30. let v kampusu univerzity ve Visconsinu, kde se pokusili pro potřeby výuky restaurovat jednotlivé typy prérie, původně se vyskytující kolem. Pokus byl úspěšný a trvá dosud.

Českobudějovické pracoviště patří v tomto oboru k předním v Evropě. Dnešní význam je podtržen mj. direktivou Evropské unie, podle které má být do r. 2020 v každé členské zemi obnoveno minimálně 15 % narušených nebo zničených ekosystémů. Sukcese, ať spontánní či řízená, je základním ekologickým procesem, se kterým je nutné počítat v každém projektu obnovy.
  • Na Zlaté Stoce 1, Ceske Budejovice, 37005, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby