We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Pracownia Rozwoju Osobistego i Psychoterapii "Atol" Robert Rejniak

Pracownia Rozwoju Osobistego i Psychoterapii "Atol" Robert Rejniak

ul.Focha 10/6, Bydgoszcz, Poland

Get Directions

+48 602 640 135

Categories
Work hours Add information
About Pracownię Rozwoju Osobistego I Psychoterapii Atol - prowadzę od 1998 roku. Obszarem pracy jest działalność szkoleniowa i psychoetrapeutyczna.
Pracownia Rozwoju Osobistego i Psychoterapii "Atol" Robert Rejniak cover
Mission Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem, posiadam również certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz jestem członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers
http://www.motivationalinterviewing.org/search/site/RobertRejniak .
Od wielu lat współpracuję jako niezależny ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia. W ramach współpracy wdrażałem na terenie kraju jako trener i instruktor program Wczesnej Interwencji wobec młodych osób używających substancji psychoaktywnych „Fred goes net”. Posiadam certyfikat realizatora programu "Candis", Od 2007 roku kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy,
Od 22 lat zajmuję się profilaktyką i terapią uzależnień. Swoją drogę zawodową rozpoczynałem w trakcie studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy jako wolontariusz a potem stażysta w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej dla młodzieży. Ukończyłem Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej oraz Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Byłem również stażystą w zespole diagnostyki pacjentów z podwójnymi diagnozami w Centrum Leczenia Uzależnień w Gliwicach. Odbyłem również staż w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu.
Od 1995 roku kieruję oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy a od 2002 roku jestem wiceprezesem Zarządu Głównego PTZN. Byłem również członkiem międzyresortowego zespołu ekspertów przygotowujących Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.
Jestem również autorem i realizatorem wielu programów profilaktycznych, terapeutycznych i szkoleniowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym ( wspomniane wyżej wdrożenie rekomendowanego programu wczesnej interwencji „FreD goes net” na zlecenie KBPN).
Moje artykuły na temat profilaktyki i terapii uzależnień znajdziec
Description Dialog Motywujący, psychoterapia, terapia uzależnień, terapia młodzieży, szkolenia.
Founded 1998

Similar places nearby