We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Privātais bērnudārzs Pūčuks

Privātais bērnudārzs Pūčuks

Stacijas iela 18, Jelgava, LV 3008, Latvia

Get Directions

26337142

Categories
Work hours Add information
About Privāta pirmsskolas izglītības iestāde Jelgavā, kas paredzēta bērniem vecumā no 1 līdz 7 gadiem. Bērnudārzā ir piecas grupiņas un apzaļumota teritorija.
Privātais bērnudārzs Pūčuks cover
Description „Pūčuks” ir privāta pirmsskolas izglītības iestāde, kas savu darbību uzsāka 2001. gada 1. novembrī. Iestādē mīļi gaidīti bērni vecumā no 1 līdz 7 gadiem. Iestādē ir piecas grupiņas, taču šobrīd darbojas četras. Nodarbību sarakstā ir iekļautas arī tautiskās dejas. Ir iespēja papildus apmeklēt angļu valodas un futbola pulciņus. Ap iestādi ir plaša, apzaļumota teritorija. Ēdienu iestādē gatavo uz vietas mūsu pavāri. Ir atsevišķa ēdamzāle, kurā bērni ietur maltītes. Iestāde ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.

Komersanta reģistrācijas apliecība.
SIA „Pūčuks” Vienotais reģistrācijas numurs: 43602010511
Reģistrācijas datums 24.01.2000.
Reģistrācijas datums komercreģistrā: 28.01.2005.

Iestādes ēdnīca ir reģistrēta PVD uzņēmumu reģistrā.
SIA „Pūčuks” slēgta tipa ēdināšanas uzņēmums ar reģistrācijas numuru: 008312 izdota 15.06.2006. ( AA035793)

Iestāde ir reģistrēta Izglītības un Zinātnes ministrijā.
Nr.2801802059, izdota SIA „Pūčuks” privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „ Pūčuks” 21.04.2005.
Iestādei ir četras licencētas programmas.
Pirmsskolas izglītības programmas:
(kods 01011111)
Pirmsskolas izglītības licence Nr.V-3778, izdota 27.01.2011.

Izglītības programmu galvenie mērķi un uzdevumi ir:
*veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo vispusīgu un harmonisku attīstību, nepieciešamo iemaņu un prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi;
*sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei;
*veicināt garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām;
*attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas;
*veicināt harmoniskas personības veidošanos un attīstību.

Similar places nearby