We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Profilaktyka raka piersi Żyj zdrowo

Profilaktyka raka piersi Żyj zdrowo

Artwińskiego 3, Kielce, 25-734, Poland

Get Directions

607778888

Categories
Work hours Add information
Profilaktyka raka piersi Żyj zdrowo cover
Description Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach podpisało z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowy na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących wsparcia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.
Realizowanych będzie osiem projektów w czterech subregionach, na które podzielono województwo świętokrzyskie. Cztery z nich, dotyczące profilaktyki raka piersi, to:
„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Północnego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0001/16,
„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Południowego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0007/16,
„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Zachodniego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0003/16,
„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0005/16.

Similar places nearby