We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Profilaktyka raka szyjki macicy Bądź świadomą kobietą

Profilaktyka raka szyjki macicy Bądź świadomą kobietą

Artwińskiego 3, Kielce, 25-734, Poland

Get Directions

609990033

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 14:30 SA closed
TU 08:00 – 14:30 SU closed
WE closed
TH 08:00 – 18:00
FR 08:00 – 12:00
About Strona promująca program profilaktyki raka szyjki macicy Bądź świadomą kobietą
Profilaktyka raka szyjki macicy Bądź świadomą kobietą cover
Description Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach podpisało z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowy na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących wsparcia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.
Realizowanych będzie osiem projektów w czterech subregionach, na które podzielono województwo świętokrzyskie. Cztery z nich, dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, to:
„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Północnego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0002/16,
„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Południowego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0008/16,
„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0004/16,
„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Wschodniego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02 – 26-0006/16.

Similar places nearby