PROGRESĪVIE

PROGRESĪVIE

Bruņinieku iela 29/31 - 204, Riga, LV-1001, Latvia

Get Directions

29618236

Work hours Add information
About Par taisnīgumu, uzskatu brīvību, cilvēku vienlīdzību un solidaritāti Latvijā.

Partijas PROGRESĪVIE oficiālais konts. Mājas lapa: http://www.progresivie.lv/
PROGRESĪVIE cover
Mission Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte. Šo vērtību īstenošana ļaus Latvijai uzplaukt un katram tās iedzīvotājam dzīvot pārticībā un labklājībā.

Mēs iestājamies par sociāli atbildīgu politiku, visu sabiedrības locekļu lojālu attieksmi pret Latvijas valstiskumu, pilsoņu līdzdalību un līdzatbildību par valstī notiekošo. Mēs iestājamies par labklājības valsts modeļa ieviešanu Latvijā, kur tiek īstenota politika, kas balstās solidārās attiecībās starp visiem sabiedrības locekļiem.
Description • Latvijā ir jāievieš progresīvā nodokļu un nodevu sistēma. Vidusslānim un trūcīgajiem valsts iedzīvotājiem ir jāsamazina nodokļi un nodevas. Nodokļu slogs no darbaspēka jāpārceļ uz patēriņu, tādējādi veicinot ražošanas attīstību;

• patiesa korupcijas apkarošana, caurspīdīga, godīga un saprotama politika ir pamatnosacījums, lai apkarotu ēnu ekonomiku un veidotu labklājības valsti;

• Latvijas ekonomikai jābalstās uz zaļu tautsaimniecību. Visos politiskos, ekonomiskos un sociālos lēmumos jāņem vērā arī to ietekme uz vidi;

• valstij aktīvi jāiesaistās tirgus ekonomikas regulēšanā un attīstīšanā. Tautsaimniecībai stratēģiski svarīgu valsts uzņēmumu privatizācija nav pieļaujama. Valstij nav jābaidās dibināt jaunus valsts uzņēmumus un nacionalizēt grūtībās nonākušos privātos uzņēmumus, ja īpašnieks tam piekrīt. Šādām darbībām ir jābūt rūpīgi izsvērtām un jānorisinās tikai valsts un tās pilsoņu ilgtermiņa interesēs;

• Latvijai jākļūst par valsti, kurā jebkura vecuma cilvēkam ir pieejama valsts finansēta izglītība, iespējas pārkvalificēties, lai spētu pilnvērtīgi piedalīties un konkurēt darba tirgū;

• visiem pilsoņiem neatkarīgi no to mantiskā stāvokļa, dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģiskiem vai politiskiem uzskatiem, nacionalitātes ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas un tiesības;

• izglītībai jābūt prioritārai valsts nozarei, kam jāatspoguļojas valsts budžetā;

• valsts medicīnas iestādēm un veselības aprūpei ir jābūt pieejamai ikvienam iedzīvotājam;

• valstij jāveicina līdzvērtīgu abu dzimumu iesaistīšanos valsts pārvaldē;

• valstij jāatbalsta sabiedrības pašorganizēšanās – biedrības, partijas, nodibinājumus, fondus, cita veida organizācijas un to līdzdalība valsts pārvaldē;

• politiskās partijas pārdomāti jāfinansē no valsts budžeta, kas palielinās valsts un pašvaldību neatkarību no oligarhiem;

• valsts pārvaldē nekavējoties jāievieš moderno tehnoloģiju izmantošana, un to sniegtās priekšrocības jāizmanto, lai pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu iesaist
Founded 2011