We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Prosperus Expertise

Prosperus Expertise

Zuidkade 88, Drachten, 9203 CP, Netherlands

Get Directions

0900-776773787

Categories
Work hours Add information
About Prosperus Expertise is een integraal, onafhankelijk en landelijk opererend adviesbureau. Meer informatie op www.prosperus.nl
Prosperus Expertise cover
Description Prosperus Expertise is een integraal, onafhankelijk en landelijk opererend adviesbureau. Tot onze expertise behoren o.a. risico- inventarisaties, bouwkundige opnames, deformatie- trillingsmetingen, inspecties, funderingsonderzoek, klacht- en klachtregistratie, deskundige bij geschillen, projectadvisering en coördinatie.

Door onze multidisciplinaire kennis en kennissennetwerk ontstaat samensmelting van expertise, dat leidt tot een integraal benadering van haar opdrachten.

Wij worden ingeschakeld bij infrastructurele en bouwkundige projecten waarbij (schade) risico’s geïnventariseerd en/of geminimaliseerd dienen te worden. Met als voornaamste doel het voorkomen van nadelige gevolgen, zoals gebouwschade.

Prosperus Expertise adviseert o.a. rijksoverheid, provincies, waterschappen, aannemers, advocatuur, verzekeraars, woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaars, particulieren.

Ons motto: voorkom schade, handel zorgvuldig!

De kennis van onze experts is geen doel op zichzelf. Het is een instrument om het proces soepel te laten verlopen en de doelen van onze opdrachtgevers te bereiken. Onze dienstverlening is uiteindelijk gebaseerd op mensenwerk waarbij de verworven competenties en een tactvolle opstelling van onze experts bepaalt of het proces al dan niet succesvol verloopt.

Prosperus Expertise onderscheidt zich in:

- zorgvuldigheid;
- nauwkeurigheid;
- flexibiliteit;
- opleidingsniveau;
- concurrerende prijs.
Products risico- inventarisaties, bouwkundige opnames, deformatie- trillingsmetingen, inspecties, funderingsonderzoek, klacht- en klachtregistratie, deskundige bij geschillen, projectadvisering en coördinatie

Similar places nearby