We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej

Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej

ul. Widok 28, Biała, 43-300, Poland

Get Directions

33 812 58 83

Categories
Work hours Add information
About “Zmierzamy do świata ludzi twórczych, aktywnych, samodzielnych”
Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej cover
Mission “Zmierzamy do świata ludzi twórczych, aktywnych, samodzielnych”
Description Koncepcja pracy:

- Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą, kształcącą.
- Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka.
- Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
- Propaguje „ zdrowy styl żywienia".
- Aktywizuje dzieci poprzez nowatorskie rozwiązania metodyczne.
- Angażuje rodziców i środowisko do realizacji zadań statutowych przedszkola.

Szczegółowa koncepcja pracy w załączniku.

Priorytety naszej pracy:

- Zaspokajamy potrzeby dziecka.
- Organizujemy jego aktywność.
- Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.
- Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie świadomości społecznej przez dziecko.
- Integrujemy proces wychowania i edukacji.
- Respektujemy prawa dziecka.

Cele i zadania

- Wspomagamy rozwój uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne potrzene w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
- Budujemy system wartości tak, żeby dzieci lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
- Uczymy dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym także łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.
- Rozwijamy umiejętności społeczne dzieci w celu poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.
- Wzbogacamy wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym i środowisku.
- Zapewniamy warunki do wspólnej zabawy i rozwoju ruchowego.
- Rozwijamy dziecięcy świat wartości estetycznych poprzez uczestnictwo w różnych formach kulturalnych.
- Zapewniamy dzieciom równe szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

Program wychowawczy:

- Szczegółowy program wychowawczy w załączniku.
- Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami
- Prowadzenie ciekawych form pedagogizacji rodziców.
- Organizowanie uroczystości dla rodziców i środowiska.
- Współdecydowanie przez rodziców w sprawach przedszkola.
- Kontynuowanie współpracy z przedszkolem Matrieska Skola na Słowacji.
- Podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami celem wzbogacenia i uatrakcyjnienia proce
Founded Nasze przedszkole powstało w 1956 roku jako Przedszkole Z. P. W. im. J. Kluski "Merilana" w Bielsku-Białej przy ul. Widok 28. Usytuowanie przedszkola w pobliżu zakładu pracy ułatwiło jego pracownikom zapewnienie opieki swoim pociechom.

Similar places nearby