We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Przedszkole nr 9 im. Bursztynek

Przedszkole nr 9 im. Bursztynek

ul. Juliana Tuwima 1, Koszalin, 75-444, Poland

Get Directions

+48 94 345 07 05

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 06:30 – 16:30 SA closed
TU 06:30 – 16:30 SU closed
WE 06:30 – 16:30
TH 06:30 – 16:30
FR 06:30 – 16:30
About Przedszkole Nr 9 im. „Bursztynek” w Koszalinie istnieje od 1969 r. i jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest miasto Koszalin.
Przedszkole nr 9 im. Bursztynek cover
Mission Misją przedszkola jest:
• pobudzanie dzieci do pozytywnego
zainteresowania się sprawami zdrowia
poprzez wzbogacenie i pogłębienie wiedzy
o własnym organizmie i rozwoju,
• wytworzenie u dzieci nawyków
bezpośrednio lub pośrednio związanych
z ochroną i doskonaleniem zdrowia
psychicznego i fizycznego,
• pomaganie dzieciom w rozwijaniu pasji,
zainteresowań i umiejętności odpowiednio
do ich wieku i możliwości,
• uczenie miłości do świata przyrody i wiary
we własne możliwości,
• wzmacnianie więzi rodzinnych
i rówieśniczych poprzez promowanie
aktywnych form wypoczynku,
• zapewnienie dzieciom pełnego
rozwoju intelektualnego i psychofizycznego
w warunkach poszanowania ich godności
zgodnego z ideami zawartymi w
Powszechnej deklaracji Praw Człowieka
oraz Konwencją o Prawach Dziecka,
• stwarzanie warunków do zdobywania
wiedzy i umiejętności niezbędnych do
podjęcia nauki w szkole.
Description Przedszkole Nr 9 im. „Bursztynek” w Koszalinie istnieje od 1969 r. i jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest miasto Koszalin.

Znajduje się na ulicy Tuwima 1 i położone jest w środku osiedla Przylesie, z daleka od ruchliwych ulic, otoczone budynkami mieszkalnymi i pasem zieleni. Od 1997 r. dyrektorem jest pani mgr Wioletta Bartoszewska.

W chwili obecnej jesteśmy przedszkolem 6-oddziałowym.
Priorytetowym działaniem przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka, dbanie o jego dobro, umiejętna, oparta na partnerstwie współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Awards Certyfikaty:

Certyfikat Jakości „ Partnerskie Przedszkole”-2003
Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa-2005
Certyfikat rekordu Polski za największy album „ Koszalin moje miasto”- 2005
Certyfikat Bezpieczeństwa VII edycji 2010/2011
Certyfikat „Przyjaciele lasu” -2006
Certyfikat „ Optymistyczne Przedszkole” -2006
Recertyfikat „Partnerskie Przedszkole” -2009
Certyfikat Optymistyczna Strefa Oświatowa -2009
Certyfikat Edukacji Przeciwpożarowej – 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Certyfikat „Wielki Bal Księżniczek” – 2010
Certyfikat bezpieczeństwa miejskiego przedszkolnego programu „Bezpieczeństwo dzieci na drogach”- 2009, 2010,2011, 2012
Certyfikat „Bezpieczne wakacje”-2011, 2012
Certyfikat Klubu Smoka Spondylusia „Zdrowa Nóżka” -2010
Certyfikat Akademii Misia Haribo 2012
Certyfikat Doskonałości Ogólnopolski Program Optymistyczne Przedszkole- 2011
Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka Piramida Żywienia -2011, 2012
Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 2011-2016
Certyfikat Dodaj Język Polski do Ulubionych 2012
Certyfikat Bezpieczne Przedszkole- zdrowie oraz aktywność najmłodszych 2011/2012
Certyfikat Bezpieczne Przedszkole- bezpieczeństwo oraz aktywność najmłodszych 2012
Certyfikat Bezpieczny Przedszkolak 2012
Certyfikat Przedszkole Przyjazne dzieciom 2013
Posiadamy:

Tytuł Zachodniopomorska Placówka Jakości- 2004
Tytuł Lider Edukacji 2005, 2011
Tytuł „ Perła Optymizmu 2009”
Herb Szlachecki Tytuł Optymistyczne Przedszkole-2011
Tytuł Szkoła Odkrywców Talentów 2012
Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły 2012

Similar places nearby