We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Przemoc Zaraża

Przemoc Zaraża

ul. Marszałkowska 85 lok. 34, Warsaw, 00-683, Poland

Get Directions

22 424 09 89

Categories
Work hours Add information
About Społeczna kampania "Przemoc zaraża"- pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie OPTA. Przedsięwzięcie współfinansuje m.st Warszawa.
Przemoc Zaraża cover
Description Czy kiedykolwiek doświadczyłeś bezustannej krytyki? Szantażu? Nękania, upokarzania, drwin? Ciągłego sprawdzania Twoich rzeczy osobistych i Twoich działań? Podsłuchiwania? Zakazu spotkań z przyjaciółmi czy rodziną?

Może tego nie zauważasz? Pomyśl o tym.

Przemoc to nie tylko bicie.

Przemoc psychiczna może dotknąć każdego, niezależnie od płci, statusu materialnego, miejsca zamieszkania czy wykształcenia. Przeżycia, których doświadczaliśmy, postawy i zachowania, które obserwowaliśmy na co dzień w dzieciństwie znajdują wyraz w dorosłym życiu.

Kampania społeczna Stowarzyszenia OPTA „Przemoc Zaraża” porusza problem przemocy psychicznej w rodzinie.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i wiedzy odbiorców o zjawisku przemocy w rodzinie, jej przejawach oraz psychologicznych skutkach.

W kampanii szczególny nacisk kładziemy na problem zjawiska tzw. „dziedziczenia przemocy” czyli powielania krzywdzących zachowań z dzieciństwa w dorosłym życiu.

Naszym dążeniem jest podniesienie poziomu świadomości młodych ludzi na temat charakterystycznych przejawów przemocy psychicznej.

Dodatkowym zamierzeniem kampanii jest nabycie przez odbiorców umiejętności wczesnego identyfikowania przemocy domowej oraz skutecznego jej zatrzymywania i szukania adekwatnej pomocy.

Dominacja to nie temperament.

Izolacja to nie miłość.

Kontrola to nie troska.

Poniżanie to nie wychowywanie.


Przemoc zaraża.
  • ul. Marszałkowska 85 lok. 34, Warsaw, 00-683, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby