We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Psychoterapia Katarzyna Kulik

Psychoterapia Katarzyna Kulik

Plac Dąbrowskiego 1, Warsaw, 00-057, Poland

Get Directions

574186674

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 16:00 – 20:00 SA closed
TU 16:00 – 20:00 SU closed
WE 16:00 – 20:00
TH 16:00 – 20:00
FR 16:00 – 20:00
About Plac Dąbrowskiego 1, wejście od ul. Jasnej 19
Psychoterapia Katarzyna Kulik cover
Mission Pierwsze kroki po drabinie wiedzy o człowieku stawiałam wiele lat temu w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
To tam stałam się pasjonatką takich przedmiotów kierunkowych jak: psychologia kliniczna i elementy psychiatrii, psychologiczna teoria człowieka i rozwoju osobowości, diagnostyka psycho -pedagogiczna, pedagogika resocjalizacyjna, metodyka resocjalizacyjna: wychowanie- opieka -terapia, socjologia dewiacji i kontroli społecznej, kryminologia, prawo rodzinne i nieletnich, wiktymologia, prawa człowieka.

Interdyscyplinarny charakter studiów magisterskich pozwolił mi określić zawodową misję, której jestem wierna do dziś. Zdecydowałam się działać na rzecz wspierania osób doświadczających kryzysów życiowych, społecznego wykluczenia i dyskryminacji oraz pragnących zmiany i nadania życiu głębszego egzystencjalnego sensu . Piętnaście lat mojej pracy psychologicznej, terapeutycznej, wychowawczej, profilaktycznej, resocjalizacyjnej i interwencyjnej jest najlepszym świadectwem słuszności tej świadomej decyzji i wyboru doświadczeń bliskich sercu.

Gdybym miała wskazać, która z metod u kierunkowanych na pomoc człowiekowi zajmuje według mnie szczególne miejsce , to na tej drabinie „zenitem ” byłaby i jest psychoterapia.
Opisując psychoterapię chętnie wykorzystam alegorię tego astronomicznego zjawiska, aby spróbować ujawnić jej niepowtarzalny klimat.
Psychoterapia jest dla mnie właśnie takim Zenitem, który przyświeca poszukiwaniom w kopule emocji - osi wewnętrznego świata , która scala wszystkie przestrzenie w człowieku, jego ciało, duszę i umysł, przynosząc równowagę i ukojenie.
W znaczeniu międzyludzkich relacji psychoterapię pojmuję jako dialog, w którym porusza mnie
to, że mam zaszczyt być zaproszona do jednej z najbardziej osobistej wewnętrznej wędrówki drugiego człowieka.

Wsłuchując się troskliwie w narrację Twojej historii życia pomagam Ci nawiązać kontakt z psychicznym, duchowym, umysłowym lub fizycznym
Description O mnie:

Pierwsze kroki po drabinie wiedzy o człowieku stawiałam wiele lat temu w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
To tam stałam się pasjonatką takich przedmiotów kierunkowych jak: psychologia kliniczna i elementy psychiatrii, psychologiczna teoria człowieka i rozwoju osobowości, diagnostyka psycho -pedagogiczna, pedagogika resocjalizacyjna, metodyka resocjalizacyjna: wychowanie- opieka -terapia, socjologia dewiacji i kontroli społecznej, kryminologia, prawo rodzinne i nieletnich, wiktymologia, prawa człowieka.

Interdyscyplinarny charakter studiów magisterskich pozwolił mi określić zawodową misję, której jestem wierna do dziś. Zdecydowałam się działać na rzecz wspierania osób doświadczających kryzysów życiowych, społecznego wykluczenia i dyskryminacji oraz pragnących zmiany i nadania życiu głębszego egzystencjalnego sensu . Piętnaście lat mojej pracy psychologicznej, terapeutycznej, wychowawczej, profilaktycznej, resocjalizacyjnej i interwencyjnej jest najlepszym świadectwem słuszności tej świadomej decyzji i wyboru doświadczeń bliskich sercu.

Gdybym miała wskazać, która z metod u kierunkowanych na pomoc człowiekowi zajmuje według mnie szczególne miejsce , to na tej drabinie „zenitem ” byłaby i jest psychoterapia.
Opisując psychoterapię chętnie wykorzystam alegorię tego astronomicznego zjawiska, aby spróbować ujawnić jej niepowtarzalny klimat.
Psychoterapia jest dla mnie właśnie takim Zenitem, który przyświeca poszukiwaniom w kopule emocji - osi wewnętrznego świata , która scala wszystkie przestrzenie w człowieku, jego ciało, duszę i umysł, przynosząc równowagę i ukojenie.
W znaczeniu międzyludzkich relacji psychoterapię pojmuję jako dialog, w którym porusza mnie to, że mam zaszczyt być zaproszona do jednej z najbardziej osobistej wewnętrznej wędrówki drugiego człowieka.

Wsłuchując się troskliwie w narrację Twojej historii życia pomagam Ci nawiązać kontakt z psychicznym, duchowym, umysłowym lub fi

Similar places nearby