We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
PSZC Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolája

PSZC Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolája

Kossuth Lajos u. 2., Sásd, 7370, Hungary

Get Directions

+36 72 475-430

Categories
Work hours Add information
About A Pécsi Szakképzési Centrum Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolájának hivatalos oldala.
PSZC Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolája cover
Description Sásd város 1996-ig nem rendelkezett középiskolával. Középfokú oktatással egyedül a komlói 501. sz. Szakmunkásképző Intézet Kihelyezett Tagozata foglalkozott. (A tanulólétszám csökkenésével 1999-ben megszűnt.) A város vezetése szívügyének tekintette, hogy a városban térségi feladatokat ellátó középfokú oktatási intézmény létesüljön, amely csökkentené a munkanélküliség arányait, megállítaná a fiatalok elvándorlását, ugyanakkor elősegítené a falusi turizmus fellendülését, valamint a vendéglátó-ipari szolgáltatások színvonalának emelkedését. Az anyagi nehézségekkel küzdő önkormányzati testület - bár elvileg maximálisan támogatta a középiskola ügyét - kezdetben nem merte felvállalni az iskola alapítását. Kovács Sándorné polgármester asszony valamint Vizl Lőrinc és Törzsök Károlyné kezdeményezésére megalakult a Sásdi Szakképzésért Alapítvány, amely 1996 szeptemberétől működtette az Alternatív Vendéglátóipari Középiskolát, az igazgató Pintér Ernőné volt. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Märcz Mihályné, tagjai: Katona Edit és Bazsinka László voltak. Tekintettel arra, hogy az intézmény az önkormányzat épületében és annak aktív támogatásával működött, Sásd Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 1998. szeptember 1-jétől az intézmény fenntartását átveszi. Ettől kezdve az intézmény Sásdi Vendéglátóipari Középiskola néven működik, igazgatója Kochné dr. Pintér Éva.

A következő években növekedésnek indult a tanulói létszám, javultak az oktatás és a szakképzés feltételei. 2000 februárjában elkészült a tankonyha. Ez év májusában Keresztes Richárd lett az iskola megbízott igazgatója. 2002 márciusában átadásra került a tanétterem is. A 2002/2003. tanévben Phare és OM támogatással a hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok felzárkóztatását célzó program valósult meg. A 2003/2004. tanévre informatika szaktanterem került kialakításra.

A nyertes pályázatoknak köszönhetően az utóbbi években dinamikus fejlődés szemtanúi lehettünk:

elkészült a nyelvi labor
megvalósult a tankonyha f
Founded 1996

Similar places nearby