We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Publiczne Przedszkole nr 6 w Nowej Soli

Publiczne Przedszkole nr 6 w Nowej Soli

Ul.Marcina Kasprzaka 3, Nowa Sól, 67-100, Poland

Get Directions

68 470 70 38

Add link to website

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 06:00 – 16:00 SA closed
TU 06:00 – 16:00 SU closed
WE 06:00 – 16:00
TH 06:00 – 16:00
FR 06:00 – 16:00
Publiczne Przedszkole nr 6 w Nowej Soli cover
Mission "Tylko możliwość bezpośredniego obcowania zarówno ze sztuką jak i przyrodą pozwala wyzwolić w dziecku drzemiący w nim potencjał twórczy oraz dostrzec piękno otaczającego świata".

NASZA MISJA

-stwarzanie warunków do nabywania różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami każdego dziecka.
-rozwijanie uzdolnień artystycznych w sferze werbalnej, plastyczno - technicznej i muzyczno - ruchowej na drodze twórczej aktywności.
-promowanie zdrowego stylu życia - zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne w tym:

1. Wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania się.
2. Wyrabianie nawyków umożliwiających zapobieganie szerzeniu się zakażeń, wirusów grypy i innych chorób.
3. Wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową, aby dzieci chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych.
4. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z emocjami w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek
5. Kształtowanie prawidłowych relacji społecznych.
6. Wyrabianie postaw proekologicznych.
Description Add information

Similar places nearby