We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
PUOP

PUOP

Piękna 28/34/53, Warsaw, 00-547, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:30 – 17:00 SA closed
TU 09:30 – 17:00 SU closed
WE 09:30 – 17:00
TH 09:30 – 17:00
FR 09:30 – 17:00
About Polska Unia Organizacji Pacjentów Obywatele dla Zdrowia zrzesza organizacje pacjentów: stowarzyszenia i fundacje integrując środowisko pacjentów w Polsce.
PUOP cover
Description PUOP to organizacja parasolowa pacjencka, założona przez 7 organizacji pacjentów w 2017 roku przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, Federację Stowarzyszeń Amazonki, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Fundację Urszuli Jaworskiej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej 3Majmy się Razem, Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO oraz Fundację Parkinsona.
Unia zrzesza organizacje pacjentów: stowarzyszenia i fundacje.

Misją Unii jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i społecznych w Polsce.

W trosce o dobro pacjentów w Polsce, pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników środowiska pacjentów, wzmacniać porozumienia branżowe, regionalne i międzynarodowe, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych.

Będąc otwartym na współpracę partnerską z innymi środowiskami, działając dla wzmocnienia poczucia tożsamości środowiska pacjentów i widząc potrzebę silniejszej jego reprezentacji, zwłaszcza wobec administracji publicznej, ustanowiliśmy Unię.

Działania Unii będziemy opierać na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji, fundacji i innych organizacji pacjentów.

Similar places nearby