We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Qendra EDEN/ EDEN Center

Qendra EDEN/ EDEN Center

Rr. Bogdanëve, Nd.13, H.1, Ap.8 Njësia administrative 10, Kodi postar 1001, Tirana, 1025, Albania

Get Directions

00355 42 227615

Work hours Add information
About Qendra EDEN eshte nje nga organizatat jo qeveritare me aktive ne Shqiperi, qe punon per mbrojtjen e mjedisit. The EDEN Center is one of the most active non-governmental organizations in Albania working in the field of environmental protection
Qendra EDEN/ EDEN Center cover
Mission EDEN është një organizatë jofitimprurëse, jopolitike, që synon të kontribojë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe të mjedisi të shëndetshëm perms informimit, edukimit dhe ofrimit të shërbimeve në partneritet me actorët e interesuar.

EDEN is a non profitable, non partiacal organization which aim to contribute in the sustainable development and healthy environment through informing educating and ofering servises to the interested actors and partners.
Description Add information
Founded Mars 2004/ March 2004
Categories
  • Rr. Bogdanëve, Nd.13, H.1, Ap.8 Njësia administrative 10, Kodi postar 1001, Tirana, 1025, Albania
  • Get Directions

Similar places nearby