We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Quan Xưởng

Quan Xưởng

Phủ Nội Vụ - Đại Nội Kinh Thành Huế, Hue, 530000, Vietnam

Get Directions

+84919404689

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 17:30 SA 08:00 – 17:30
TU 08:00 – 17:30 SU 08:00 – 17:30
WE 08:00 – 17:30
TH 08:00 – 17:30
FR 08:00 – 17:30
About Tôn tạo, phục dựng và giới thiệu các ngành nghề thủ công truyền thống từng có dưới thời nhà Nguyễn, các nghề truyền thống Huế, trong không gian Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế.
Quan Xưởng cover
Mission Bảo tồn, phát huy và giới thiệu các giá trị văn hóa cung đình triều Nguyễn, văn hóa truyền thống Huế
Description Nguyen's Royal Traditional Products
Founded 04/22/2017
Products CHƯƠNG TRÌNH TOUR " TINH HOA NGHỀ TRUYỀN THỐNG HUẾ"
  • Phủ Nội Vụ - Đại Nội Kinh Thành Huế, Hue, 530000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby