We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Råneälvens norra kortfiskeområde

Råneälvens norra kortfiskeområde

Hallonvägen15, Gunnarsbyn, 96197, Sweden

Get Directions

070-666 31 55

Categories
Work hours Add information
About Vår målsättning är utveckla Råneälven till ett långsiktigt hållbart vatten för vår unika laxstam, kommande generationer, lokalbefolkning och besökare.
Råneälvens norra kortfiskeområde cover
Description Kortfiskeområdet förvaltas av Degerselsbygdens samfällighetsförening och inbegriper fiskerätten i samfällighetens vatten samt arrenderade vatten från SCA och Sveaskog. Allt fiske kräver särskilt
tillstånd i form av fiskekort och ibland gälplomb (lax). Vi vill utveckla fisket i Råne Älvdal till ett långsiktigt hållbart vatten för vår unika laxstam, kommande generationer, lokalbefolkning och besökare. Råneälvskortet är ett gemensamt fiskekort för stora delar av älven och gäller huvudfåran, med tillhörande sel, från Råneträsk till gränsen mellan Bodens och Luleå kommun, bortsett Mårdsels byavatten, Nattavaraara byavatten samt norra stranden från Öjselforsens nacke till och med Nedre Långforsen nedströms Klingersel. Utöver detta ingår flertalet biflöden i fiskekortsområdet - se fiskekortsbilaga eller webbsida.

Similar places nearby