We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Röda Korset Barnverksamhet i Skövde

Röda Korset Barnverksamhet i Skövde

Mariestadsvägen 90 A, Skövde, 54145, Sweden

Get Directions

0500445691

Categories
Work hours Add information
About Stödverksamhet för barn till föräldrar med trauma från krig, tortyr eller svåra flyktupplevelser, alternativt diagnosen Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Röda Korset Barnverksamhet i Skövde cover
Description Till Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC) i Skövde kommer vuxna för att få hjälp med behandling och rehabilitering efter krigstrauman. Vårt center har även ett mobilt team i Vänersborg.

Med start hösten 2017 kommer en stödverksamheter för patienternas barn att startas. Inom barnverksamheten ingår veckoverksamhet för barn i grupp och en parallell föräldragrupp. Verksamheten kallas Flyktfåglarna och är en förebyggande verksamhet av behandlande karaktär där barn i åldrarna 6-12 år träffas under 14 veckor i en grupp med syfte att stärka barnen.

Vi söker nu frivilliga till både barn- och föräldragruppen. För mer information, kontakta

Emilia Öhberg
emilia.ohberg@redcross.se
0500-44 56 91

Similar places nearby