We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Rīgas domes Īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments

Riharda Vāgnera 5, Riga, LV-1050, Latvia

Get Directions

67181596

Categories
Work hours Add information
About www.rdid.lv
Rīgas domes Īpašuma departaments cover
Description Rīgas domes Īpašuma departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde, kas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem administrē un nodrošina pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma un tās rīcībā esošo zemes gabalu racionālas un lietderīgas izmantošanu.

Īpašuma departaments veic īpašuma objektu, zemes gabalu privatizācijas procesa, pašvaldības nekustamās mantas un pašvaldībai piederošo kapitāla daļu atsavināšanas procesa nodrošināšanu, kā arī nodarbojas ar nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā tās autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Atbilstoši kompetencei tas nodarbojas arī ar zemes gabalu apmaiņas fonda un līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda veidošanu, kā arī nodrošina pārvaldību pār pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām un pašvaldības līdzdalību nodibinājumos un biedrībās.
Founded 1993

Similar places nearby