We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Rīgas enerģētikas aģentūra

Rīgas enerģētikas aģentūra

Brīvības iela 49/53 518.kabinets, Riga, LV-1010, Latvia

Get Directions

+ 371 67012350

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 17:00 SA closed
TU 08:30 – 17:00 SU closed
WE 08:30 – 17:00
TH 08:30 – 17:00
FR 08:30 – 17:00
About Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra"
Description Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) ir izveidota ar Rīgas Domes 2007.gada 23.janvāra lēmumu „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” izveidošanu”, pamatojoties uz saņemto Eiropas Savienības atbalstu programmas “Intelligent Energy – Europe” projekta „Enerģētikas aģentūru izveide BORDO aglomerācijā (Francija), LATINAS pilsētā (Itālija), MURSIJAS pilsētā (Spānija), PORTO pilsētā (Portugāle) un RĪGAS pilsētā (Latvija)” ietvaros. Savu darbību tā uzsāka 2007.gada 15.maijā. REA reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90002316775 un ir patstāvīgi strādājoša bezpeļņas iestāde, kura izveidota sekojošu pašvaldības funkciju nodrošināšanai:

• energoapgādes un energoefektivitātes vadība un koordinācija Rīgas pašvaldībā;

• informācijas pieejamības nodrošināšana par minētajiem jautājumiem iedzīvotājiem.

REA galvenie darbības virzieni ir:

• energoapgādes un energoefektivitātes ilgtermiņa koncepciju un programmu izstrāde un aktualizēšana, šo dokumentu ieviešanas organizēšana un uzraudzība;

• līdzekļu piesaiste energoapgādes un energoefektivitātes jautājumu risināšanai no dažādiem investīciju fondiem nacionālā un starptautiskā līmenī;

• ēku energosertificēšana un ēku energoauditu organizēšana;

• sabiedrības informēšana, konsultēšana un apmācība par enerģijas patēriņa samazināšanas jautājumiem;

• atbilstoši ES direktīvas prasībām mazo apkures katlu ar jaudu >20kW un gaisa kondicionēšanas sistēmu ar jaudu >12 kW uzskaite un regulāra uzraudzība.
Founded 2007
  • Brīvības iela 49/53 518.kabinets, Riga, LV-1010, Latvia
  • Get Directions

Similar places nearby