Rīgas pilsētas arhitekts thumb

Rīgas pilsētas arhitekts

Dzirnavu iela 60a-21, Riga, Latvia-LV-1050

Get Directions

+ 371 67105941

Categories

Work hours

Add information

About

Rīgas pilsētas arhitekta birojs ir pašvaldības institūcija, kas atbild par pilsētas arhitektūras attīstības estētisko kvalitāti. Rīgas pilsētas arhitekts ir Gvido Princis.
Rīgas pilsētas arhitekts cover

Mission

Rīgas pilsētas arhitektam savi pienākumi jāvetc tā, lai sekmētu līdzsvarotu un ilgstpējīgu Rīgas pilsētvides attīstību, uzlabojot pašvaldības darbu arhitektūras kvalitātes pārraudzībā – pilnveidojot pārvaldes instrumentu kopumu un uzturot pastāvīgu, atklātu, savlaicīgu, plašu, profesionālu diskusiju par sabiedrībai nozīmīgām iecerēm un projektiem, kā arī iepazīstināt citu valstu un pilsētu sabiedrību ar labākajiem Rīgas arhitektūras prakses piemēriem.

Description

Rīgas pilsētas arhitekta pienākums ir sekmēt pašvaldības darba pilnveidošanu būvniecības kvalitātes uzraudzības un kontroles jautājumu risināšanā, teritorijas plānojumu, detālplānojumu un apbūves noteikumu uzlabošanas un attīstības jomā, kā arī būvniecības ieceru izvērtēšanā.

Founded

2005
Share
Similar places nearby