We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Rīgas pilsētas arhitekts

Rīgas pilsētas arhitekts

Dzirnavu iela 60a-21, Riga, LV-1050, Latvia

Get Directions

+ 371 67105941

Categories
Work hours Add information
About Rīgas pilsētas arhitekta birojs ir pašvaldības institūcija, kas atbild par pilsētas arhitektūras attīstības estētisko kvalitāti. Rīgas pilsētas arhitekts ir Gvido Princis.
Rīgas pilsētas arhitekts cover
Mission Rīgas pilsētas arhitektam savi pienākumi jāvetc tā, lai sekmētu līdzsvarotu un ilgstpējīgu Rīgas pilsētvides attīstību, uzlabojot pašvaldības darbu arhitektūras kvalitātes pārraudzībā – pilnveidojot pārvaldes instrumentu kopumu un uzturot pastāvīgu, atklātu, savlaicīgu, plašu, profesionālu diskusiju par sabiedrībai nozīmīgām iecerēm un projektiem, kā arī iepazīstināt citu valstu un pilsētu sabiedrību ar labākajiem Rīgas arhitektūras prakses piemēriem.
Description Rīgas pilsētas arhitekta pienākums ir sekmēt pašvaldības darba pilnveidošanu būvniecības kvalitātes uzraudzības un kontroles jautājumu risināšanā, teritorijas plānojumu, detālplānojumu un apbūves noteikumu uzlabošanas un attīstības jomā, kā arī būvniecības ieceru izvērtēšanā.
Founded 2005

Similar places nearby