We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Rain:Is

Rain:Is

Upes street 4, Riga, LV-1013, Latvia

Get Directions

+37129902584

Work hours Add information
About RAIN:IS just a part of our daily life. Let's enjoy it!
Rain:Is cover
Description [ENG]

There are dozens of reasons in rainy, dank autumn days to enjoy a cup of hot cocoa and the beloved series with wool socks on your cold feet. But in rainy, warm summer days and nights there is no reason not to enjoy clear rain drops falling on the hot sand. It is our belief and brand RAIN:IS manifesto.

We believe that there are no unsuitable weather conditions to enjoy town or country nature - is just false choices and their consequences. Rain was, is and will be an integral part of our daily lives, and we do not have to obey, we just have to adapt and admit that rain is essence and joy of moderate time zone.

When we created the "RAIN : IS" we thought of brave, stereotypes breaking person, who appreciates rain as one of nature wonders - the life bearing strength and rainbow joy carrier.

Rain can be so various. It can be simple, grey, present, regular, gentle, colourful, artistic, cheerful, happy, playful, beautiful, tasty, scary, plain ... We will dedicate graphic of RAIN:IS product collections to every characteristics of rain.

[LV]

Lietainās, drēgnās rudens dienās ir desmitiem iemeslu, kāpēc vilnas zeķēs baudīt tasi silta kakao pie iemīļotā seriāla. Bet lietainās, siltās vasaras dienās un naktīs nav iemesla, lai nebaudītu skaidrās lietus lāses atspērienu pret sakarsušo zemi. Tā ir mūsu pārliecība un zīmola RAIN:IS manifests.

Mēs ticam, ka nav pilsētas un dabas baudīšanai nepiemērotu laikapstākļu – ir tikai kļūdainas izvēles un to sekas. Lietus bija, ir un būs mūsu ikdienas sastāvdaļa visas dzīves garumā, un mums nav jāpakļaujas, tikai jāpielāgojas un jāatzīst, ka lietus ir mērenās laika zonas esence un prieks.

Kad radījām "RAIN:IS", domājām par drosminieku un stereotipu lauzēju, par to, kurš novērtē lietu kā dabas brīnumu – dzīvību nesošo spēku un varavīksnes radošo prieka nesēju.

Lietus var būt tik dažāds: vienkāršs, pelēks, klātesošs, regulārs, maigs, krāsains, māksliniecisks, jautrs, priecīgs, rotaļīgs, skaists, garšīgs, baiss... RAIN:IS produktu k
Founded Agnese Rūsiņa
Products All of our products with our original ideas and diligence towards them, are produced in Latvia, EU, and all of them can be considered unique in graphic and / or product design solution.
Categories

Similar places nearby