We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

Podchorążych 33, Bydgoszcz, 85-915, Poland

Get Directions

+48261413850

Categories
Work hours Add information
About Jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy cover
Mission Propagowanie funkcjonowania, osiągnięć i historii Zarządu z poszanowaniem woli wszystkich osób, których fotografie zostały umieszczone przez administratora. W przypadku, gdy ktoś nie życzył sobie, aby jego dane lub fotografie na których się znajduje, były publicznie udostępniane proszę zgłaszać ten fakt - dane i fotografie każdorazowo (na życzenie lub żądanie) będą anonimizowane lub usuwane!!!
Description Na profilach dotyczących jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej obowiązują następujące zasady:
-uprzejmość i szacunek wobec innych użytkowników;
-merytoryczna dyskusja;
-poszanowanie praw autorskich;
-zakaz zamieszczania nieprawdziwych informacji;
-zakaz używania wulgaryzmów;
-zakaz umieszczania reklam;
-zakaz zamieszczania niecenzuralnych zdjęć i informacji;
-zakaz promowania łamania prawa;
-zakaz zamieszczania spamu;
-poszanowanie Standardów społeczności Facebooka.

Informacje zamieszczane przez osoby nierespektujące powyższych zasad mogą być usuwane przez administratorów profili, a w przypadku powtarzających się naruszeń tych zasad osoby takie mogą być trwale blokowane.
Founded 1959

Similar places nearby