We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Riks Advies

Riks Advies

Leidseweg 52, Voorschoten, 2251 LC, Netherlands

Get Directions

0622021439

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 18:00 SA 09:00 – 18:00
TU 09:00 – 18:00 SU 09:00 – 18:00
WE 09:00 – 18:00
TH 09:00 – 18:00
FR 09:00 – 18:00
About Adviesbureau voor administraties en belastingen
Riks Advies cover
Description Onze diensten kunnen een oplossing zijn daar wij u de volgende faciliteiten aan kunnen bieden:

FINANCIELE ADMINISTRATIE
Het verwerken van:
•dagboeken (kas, bank)
•inkoopboek
•verkoopboek

Het periodiek verzorgen van:
•btw-aangifte
•debiteuren en crediteuren overzicht
•management informatie
•jaarrapport
◦balans
◦resultatenrekening
◦toelichting
◦staat van aanschaf en afschrijving
•accountantsverklaring
•aangifte inkomstenbelasting/ vennootschapsbelasting

SALARISADMINISTRATIE
Het maandelijks verzorgen van:
•loonstroken
•berekenen afdracht loon/ premieheffing
•aangiftebiljet LH/PH verzenden naar belastingdienst

Het jaarlijks verzorgen van:
•per werknemer jaaropgave verstrekken t.b.v. aangifte IB
•verzamelloonstaat opstellen ten behoeve van de belastingdienst
•opgave loongegevens aan Bedrijfsvereniging t.b.v. voorschotnota
•verzamelloonstaat opstellen ten behoeve van de bedrijfsvereniging


ADVIES EN BEMIDDELING
•oprichting rechtsvorm
•liquiditeitsplanning/ prognose
•begroting
•financieringsaanpak

Management consulting in alle bedrijfsprocessen
•ondernemingsstrategie (o.a. commercieel beleid)
•personeelsbeleid
•projectmanagement
•marktonderzoeken
•financiële sturing (o.a. balanced scorecard)

Het adviseren en begeleiden van overnametrajecten:
•strategiebepaling
•overnamewaarde (CDF-methode)
•due diligence
•intentieverklaring en overnamecontracten
•implementatiebegeleiding


BELASTINGAANGIFTEN
•inkomstenbelasting voor particulieren/ondernemers
•voorlopige teruggaaf/aanslag
•toeslagen
•vennootschapsbelasting
•dividendbelasting
•successie

FINANCIELE ANALYSE/PLANNING
Analyse, planning en beheer van de geldstromen: •historische analyse balans en resultatenrekening
•prognose balans en resultatenrekening
•kostenbeheersing
•projectmanagement
•opstellen prognose liquiditeitsoverzicht

Het in stand houden van een gewenste vermogensstructuur:
•verhouding eigen vermogen vs. vreemd vermogen
•kredietmanagement: debiteuren en crediteuren beheer
•analyse financiële ke
Founded 07/02/2002

Similar places nearby