We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Rogaland Bygdeungdomslag

Rogaland Bygdeungdomslag

Sandvikvegen 21, Hillevåg, 4016 Stavanger, Norway

Get Directions

0055448877

Categories
Work hours Add information
About Vi skaper trivsel og sosiale møteplasser i Rogaland! www.rbu.no
Rogaland Bygdeungdomslag cover
Description Norges Bygdeungdomslag har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting.
Founded 1946

Similar places nearby