We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Romskt informations- och kunskapscenter

Romskt informations- och kunskapscenter

Norrtäljegatan 6, Malmö, 21429, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 17:00 SA closed
TU 08:30 – 17:00 SU closed
WE 08:30 – 17:00
TH 08:30 – 17:00
FR 08:30 – 17:00
About Romskt informations- och kunskapscenter verkar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället. Centret ansvarar för samordning av frågor gällande den romska minoriteten i Malmö och har ett kommunövergripande uppdrag.
Romskt informations- och kunskapscenter cover
Description Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) arbetar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället. Centret har ett kommunövergripande uppdrag i Malmö stad.

RIKC erbjuder stöd och information till romer vid olika samhällskontakter, som till exempel för att starta en förening eller ett projekt. Centret arrangerar också informationsträffar och temakvällar tillsammans med myndigheter, romska organisationer och frivilligorganisationer.

Tillsammans med andra verksamheter inom Malmö stad utvecklar RIKC samarbetsformer för att öka kunskapen kring romsk historia och romska levnadsförhållanden. På så vis bygger centret en kunskapsbank för arbete med minoriteters rättigheter.
Founded 27 april 2009

Similar places nearby