We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ropažu mākslas skola

Ropažu mākslas skola

Rīgas iela 6, Ropazi, LV 2135, Latvia

Get Directions

+371 67918499

Add link to website

Work hours Add information
About Ropažu mūzikas un mākslas skola „Rodenpois” ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde.
Ropažu mākslas skola cover
Description Ropažu mūzikas un mākslas skola „Rodenpois” ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā bērni sešos līdz astoņos gados iegūt profesionālās ievirzes izglītību mūzikā vai mākslā. Audzēkņi mācības skolā uzsāk līdztekus vispārējai pamatizglītībai.
Absolvējot kādu no izglītības programmām, tiek iegūta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības apguvi, līdz ar to, skolas absolventi mācības var turpināt vidējās izglītības iestādēs, jau apzinoties izvēlētās profesijas atbilstību interesēm un spējām.
Mūzikas un mākslas skolā tās audzēkņi pilnvērtīgi pavada savu brīvo laiku, kļūst mērķtiecīgāki, patstāvīgāki un ar lielāku pašvērtības izjūtu.
Mākslas programmas apguves pamatā ir mākslinieciski radošā un praktiskā darbība un iepazīšanās ar pasaules un Latvijas kultūras mantojumu. Mācību laikā papildus zināšanas tiek iegūtas apmeklējot izstādes, muzejus un mākslinieku darbnīcas. Mākslas nodaļā apgūstamie priekšmeti - zīmēšana, gleznošana, veidošana, kompozīcija, darbs materiālā. Audzēkņu radošais darbs ir redzams darbu skatēs, praksē, konkursos, izstādēs, plenēros un radošajās darbnīcās.
Categories

Similar places nearby