We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
RTU Attīstības fonds

RTU Attīstības fonds

Kaļķu iela 1 - 418, Riga, Latvia

Get Directions

+371 67089429

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About Organizācija, kas, sadarbojoties ar atbalstītājiem, piedāvā stipendijas studentiem!
RTU Attīstības fonds cover
Mission Veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, vispirms RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.
Description RTU Attīstības fonds ir organizācija, kas visa gada garumā sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem, organizācijām un privātpersonām un piedāvā stipendijas studentiem, realizē dažādus projektus un rūpējas par Rīgas Tehniskās universitātes kā modernas izglītības, zinātnes, kultūras un sporta centra attīstību. Nozīmīgu daļu RTU Attīstības fonda darbībā ieņem stipendiju piešķiršana RTU un citu universitāšu studentiem.

Fonda galvenie uzdevumi ir:
* sekmēt augstākās izglītības attīstību Latvijā, kas atbilstu sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām;
* veicināt izglītības līmeņa celšanu un jaunu speciālistu sagatavošanu;
* atbalstīt augstskolu attīstības programmu realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai;
* piešķirt stipendijas un pabalstus studentiem mācībām, zinātniskajai darbībai, arī pasniedzēju un darbinieku kvalifikācijas celšanai.

Fonda sauklis ir "ATTĪSTĪBAI! IZCILĪBAI! ATBALSTAM!"
Founded 2002.gada 15.aprīlī

Similar places nearby