We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
RTU Inženierzinātņu vidusskola

RTU Inženierzinātņu vidusskola

Kronvalda bulvāris 1, Riga, LV-1010, Latvia

Get Directions

67089787

Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 17:00 SA closed
TU 08:30 – 17:00 SU closed
WE 08:30 – 17:00
TH 08:30 – 17:00
FR 08:30 – 17:00
About RTU Inženierzinātņu vidusskola ir unikāla Latvijas izglītības sistēmā. Šī ir pirmā reize, kad Latvijā līdzās universitātei tiek veidota vidusskola.
RTU Inženierzinātņu vidusskola cover
Mission Dot iespēju spējīgiem un talantīgiem Latvijas pilsētu un lauku jauniešiem iegūt kvalitatīvu, konkurētspējīgu vispārējo vidējo izglītību eksakto zinātņu virzienā.
Description RTU inženierzinātņu vidusskolas pirmsākumi meklējami 2011. gadā, kad RTU ieviesa tradīciju organizēt ikgadējo Jauno pētnieku dienu, kuras ietvaros notiek zinātniski pētniecisko darbu lasījumi inženierzinātnēs. Šādi pasākumi tiek organizēti ar mērķi popularizēt inženierzinātnes un eksakto mācību priekšmetu apguvi jauniešu vidū.

RTU inženierzinātņu vidusskola ir unikāla Latvijas izglītības sistēmā. Šī ir pirmā reize, kad Latvijā līdzās universitātei tiek veidota vidusskola. Pasaulē šāda prakse nav retums, kā piemēram Stenfordas, Čikāgas, Utahas, Pekingas un daudzās citās universitātēs.

Inženieri Latvijā strauji noveco un pieprasījums pēc jauniem un talantīgiem speciālistiem šajā jomā ir augsts. Šīs jomas pārstāvji spēj radīt augstu pievienoto vērtību jebkurā tautsaimniecības nozarē. Neviens ražošanas process nav iedomājams bez infrastruktūras un kvalificēta tehniskā personāla. Turklāt, studējot inženierzinātnes, cilvēks iemācās ātri un racionāli domāt. Pieprasījums pēc inženierzinātņu speciālistiem būs vienmēr.

Lai spētu sagatavot augsta līmeņa inženierzinātņu speciālistus un topošos pētniekus ir nepieciešams skolēniem dot atbilstošu ievirzi jau vidusskolas posmā. Tieši šī iemesla dēļ 2014. gada 27. janvārī RTU Senāta sēdē tika pieņemts lēmums par RTU inženierzinātņu vidusskolas dibināšanu.

RTU inženierzinātņu vidusskola ir paredzēta talantīgiem skolēniem, lai attīstītu to zināšanas un iemaņas inženierzinātņu jomā. Ņemot vērā, ka skola ir neatdalāma Rīgas Tehniskās universitāte sastāvdaļa, skolēniem iespējams izmantot visas studentu priekšrocības ne tikai izglītības iegūšanas jomā, bet ir pieejami arī universitātes rekreācijas un pašdarbības resursi. Mūsu mērķis ir sagatavot skolēnus ar teicamām priekšzināšanām eksaktajos mācību priekšmetos turpmākajām studijām inženierzinātņu jomā.
Founded Rīgas Tehniskā Universitāte
Products Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma:

*matemātika un programmēšanas pamati;
*matemātika un fizika;
*matemātika un ķīmija;
*matemātika, fizika un ķīmija.