We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
RTU MTAF Aeronautikas institūts

RTU MTAF Aeronautikas institūts

Lauvas 8, Riga, LV - 1019, Latvia

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About RTU MTAF Aeronautikas institūts
RTU MTAF Aeronautikas institūts cover
Mission Visās transporta jomās tuvākajos gados ir vērojams pieaugums pēc speciālistiem, kas ir zinoši transporta sistēmu loģistikas, aviācijas, tehnoloģiskā un tehniskā nodrošinājuma jautājumos. Latvijas un pasaules darba tirgū palielinājies pieprasījums pēc kvalificētiem un starptautiskajiem standartiem atbilstoši sagatavotiem aviācijas un transporta loģistikas inženieriem.
Aeronautikas institūts piedāvā studijas perspektīvās studiju programmās – „Aviācijas transports” un „Transporta sistēmu inženierija”.

Jaunizveidotā Aeronautikas institūta studentiem RTU piedāvās arī jaunas studiju programmas, kuru absolventi varēs darboties plašākā darba tirgus diapazonā: gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā gaisa loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.
Description Aeronautikas institūts ir Rīgas Tehniskās Universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes struktūrvienība.

Aeronautikas institūta vēsture

Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu (1999) Rīgas Aviācijas universitāte (RAU) tika reorganizēta un tehnisko specialitāšu mācību programmas tiek iekļautas Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un Mašīnzinību fakultātes programmās.

Savukārt RAU tika dibināta 1992.gadā balstoties uz Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtu (no 1919). Pastāvēšanas laikā augstskolu absolvēja tūkstošiem studentu, t.sk. arī studenti no vairāk nekā no 93 valstīm (Indija, Pakistāna, Libāna, Ēģipte, Kenija, Ekvadora, Meksika, Portugāle, Grieķija, Ungārija, Polija, u.c.). Daudzi no viņiem ir kļuvuši par aviokompāniju, aviācijas uzņēmumu, gaisa transporta iestāžu vadītājiem daudzās pasaules valstīs. Daži kļuva par slaveniem lidotājiem un kosmonautiem. Augstā studiju kvalitāte ļāva vairākiem absolventiem sekmīgi strādāt pasaules vadošo lielvalstu aviācijas būves rūpniecībā, aviācijas pētniecības organizācijās un kosmosa centros.

Aviācijas institūtu (AI) un Transportmašīnu tehnoloģiju institūtu (TTI) RTU sastāvā izveidoja 1999.gada novembrī. 2000.gada aprīlī AI un TTI iekļāva Transporta un Mašīnzinību fakultātes (TMF) sastāvā.

Par TTI direktoru nozīmēja, un vēlāk konkursa kārtībā ievēlēja, profesoru A.Urbahu. Institūta sastāvā izveidoja profesora grupas:

Transportlīdzekļu konstruēšana un izmēģināšana (vad.prof. A. Kobcevs),
Ražošanas un remonta tehnoloģijas (vad. prof. J. Martinovs),
Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikācijas sistēmas (vad.prof. A.Zeļenkovs).

2000. gadā izveidoja vēl šādas profesora grupas:

Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums (vad.prof. A.Urbahs),
Transporta reāllaika sistēmas (vad.prof. E. Pētersons),
Transporta sistēmu vadības matemātiskais nodrošinājums (vad.prof. A. Andronovs),
Datorizētā modelēšana un konstruēšana mašīnbūvē (vad.prof. V. Ušakovs).

Sākot ar 2003. gada maij
Founded 03/26/2012
Products I. līmeņa augstākās izglītības profesionālās studijas
Studiju programma:
• AVIĀCIJAS TRANSPORTS
Studiju ilgums: 2,5 gadi.
Iegūstamā kvalifikācija:
Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis
Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis avioniķis
Prasības studiju programmas apguvei:
vidējā vai vidējā profesionālā izglītība .

Profesionālā bakalaura studijas
(II. līmeņa profesionālā augstākā izglītība)

Studiju programma:
• TRANSPORTA SISTĒMU INŽENIERIJA
Studiju ilgums: 4 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds: bakalaura profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā
Iegūstamā kvalifikācija: transportsistēmu inženiera profesionālā kvalifikācija
Prasības studiju programmas apguvei:
vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

Studiju programma:
• AVIĀCIJAS TRANSPORTS
Studiju ilgums: 4 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds:
bakalaura profesionālais grāds aviācijas transportā
Iegūstamā kvalifikācija:
• Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženiera kvalifikācija vai
• Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera kvalifikācija
Prasības studiju programmas apguvei:
vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Profesionālā maģistra studijas

Studiju programma:
• TRANSPORTA SISTĒMU INŽENIERIJA
Studiju ilgums: 2 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds: maģistra profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā
Iegūstamā kvalifikācija: transportsistēmu inženiera profesionālā kvalifikācija
Prasības studiju programmas apguvei:
Inženierzinātņu bakalaura grāds.

Studiju programma:
• AVIĀCIJAS TRANSPORTS
Studiju ilgums: 2 gadi
Prasības studiju programmas apguvei:
II. līmeņa profesionālā izglītība.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija:
• Aviācijas transporta inženiera kvalifikācija un maģistra profesionālais grāds aviācijas transportā
Studiju ilgums: 3 gadi
Prasības studiju programmas apguvei:
Inženierzinātņu akadēmiskā bakalaura grāds mašīnzinātnē vai elektrozinātnē .

Doktora studijas
Studiju programma:
• TRANSPORTS
Studij