We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Rugby - BJ. sk (Marobudon + Partizán)

Rugby - BJ. sk (Marobudon + Partizán)

Na hradbách 5, Bardejov, 08501, Slovakia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About SPOLOČNÝ HLAVNÝ WEB: www.rugby-bj.sk
Rugby - BJ. sk (Marobudon + Partizán) cover
Mission Chceme športovať a dosiahnuť to, aby Pán Prezident SRÚ Eduard Krutzner, ml. mohol aj budúci rok konštatovať a zhodnotiť úspechy SRÚ za r.2011 pozitívnejšie ako tomu bolo tento rok takto:

Hodnotenie prezidenta SRU za rok 2010

SRU - SOV – FIRA – AER – IRB


Pro Slovenskou ragbyovou unii je a bude čím dál tím více důležitá úzká spolupráce s těmito organizacemi a rok 2010 byl pro tuto spolupráci zásadní.

SRU je již několik let členem FIRA – AER, která zaznamenala v poslední době vzestupný rozvoj Slovenského ragby. Její prezident Jean – Claude Baque mi slíbil veškerou podporu při společných jednáních o vstupu SRU do IRB (International Rugby Board), které bude klíčové pro další rozvoj SRU. Tato světová ragbyová organizace nám letos poprvé poslala svého experta na školení trenérů, který se velmi pochvalně vyjádřil ve své zprávě o organizaci této stáže svým nadřízeným. IRB nám tedy následně přislíbila další spolupráci na více úrovních. Momentálně jsme čekateli o vstup do IRB a musíme společně zapracovat na tom, abychom splnili všechny poměrně složité podmínky pro přijetí. Jak všichni víme, ragby se stalo olympijským sportem, a tak SRU také samozřejmě začala jednat i s SOV, které SRU koncem roku přijalo do svých řad. Pro příznivce našeho sportu to je jistě velmi pozitivní zpráva.
Bylo mi i ctí o tom osobně informovat zástupce FIRA – AER a IRB na závěrečném zasedání tohoto roku v Paříži. Na základě toho a pozitivně hodnocené práce naší unie vyvolá IRB v nejbližší době vzájemná jednání s SOV, která jak doufáme, přispějí také k brzskému přijetí do této světové organizace. Přijetí do těchto organizací je jistě pro nás otázkou prestiže, ale přináší zejména mnoho příležitostí pro náš rozvoj (školení, stáže..). Nemalým přínosem pro naši mladou unii bude také zajisté finanční podpora, která nám zatím velmi schází, protože v dnešní světově nestabilní ekonomické situaci je pro sport získávání partnerů a sponzorů velmi složité.
Tato velmi důležitá jednání by však nikdy nevznikla ne
Description Vedenie klubov:

Prezident MAROBUDONU/ Predseda DR PARTIZÁNU:
Bc. Miloš Hiščar, CFM
0949217680

Sekretár-Menežer MAROBZDONU/Podp. DR PARTIZÁNU:
Mikuláš Vertaľ
0911924249

Ekonóm-Pokladník MAROBUDONU/Člen DR PARTIZÁNU:
Miroslava Hiščarová
0944567704

Prezident PARTIZÁNU/Predseda DR MAROBUDONU:
Ing.Ľubomír Radič
0908338164

Sekretár-Menežer PARTIZÁNU/Podp. DR MAROBUDON:
Martin Jusko
0919177739

Ekonóm-Pokladník PARTIZÁNU/Člen DR MAROBUDONU:
Ing.Dušan Adamuščin
0908879882
Awards Marobudon: 5.miesto M-SR R7s 2010/2011 5.miesto M-SR R7s 2011/2012

Similar places nearby