We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning

Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning

Loholt alle 81, Trondheim, 7049, Norway

Get Directions

73820160

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 15:30 SA closed
TU 09:00 – 15:30 SU closed
WE 08:30 – 15:30
TH 08:30 – 15:30
FR 08:30 – 15:30
About Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning
– frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser.
Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning cover
Description RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning | Trondheim | Oslo

RURALIS skal gjennom tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid gi kunnskap og idéer for allmenheten, privat næringsliv, offentlig virksomhet og FoU-sektoren.

RURALIS bidrar med ny kunnskap for å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig samfunnsutvikling.

RURALIS er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige ruralstudier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid.
Founded 1982