We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ryssbergets IK

Ryssbergets IK

Kyrkvägen 1, Bromölla, 29535, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Ryssbergets IK cover
Description Ryssbergets IK är en ideell förening och har som ändamål att erbjuda verksamhet inom löpning och längdskidåkning samt Triathlon för föreningens medlemmar. Föreningens verksamhet består i huvudsak av träningsverksamhet och möjlighet ska finnas, för de medlemmar som så önskar, att tävla i föreningens namn och regi. Ryssbergets IK:s verksamhet är öppet för alla och verksamheten ska genomsyras av glädje och gemenskap.
Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott. Alla medlemmar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Detta oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande beteende, ålder eller funktionsnedsättning.

Similar places nearby