We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ryssby kyrka, Kronobergs län

Ryssby kyrka, Kronobergs län

Ryssby, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Ryssby kyrka är församlingskyrka för Ryssby församling i Växjö stift. Kyrkan ligger i Ryssby i Kronobergs län.KyrkobyggnadenNuvarande kyrka är den tredje kända kyrkan på samma plats. Den byggdes 1840 - 1844, efter ritningar av Axel Nyström och uppfördes i så kallad Tegnérstil eller nyklassicistisk stil. Bygdens folk utförde byggarbetet under ledning av byggmästare P. Pettersson från Sandhult i Västergötland. 2 augusti 1846 förrättades invigningen av biskop Christopher Isac Heurlin. Nya kyrkan ersatte en medeltidskyrka som hade byggts till under 1770-talet och låg längre åt sydost.Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett halvrunt kor i söder och en sakristia vid östra långväggen samt en tornbyggnad i norr. Tornet är försedd med en fyrsidig lanternin med tornur. Lanterninens tak kröns av ett kors. Interiören är av tidstypisk salkyrkokaraktär med tunnvalv och präglas av ljus och rymd. Det i kortaket framträdande och mycket vackra konstverket är en målning från 1951 utförd av Waldemar Lorentzon, medlem i Halmstadgruppen. Den skildrar hela frälsningshistorien från skapelsen till tidens slut. 1964 togs en runsten, Ryssbystenen, ut ur kyrkoväggen och restes på kyrkogården.

Similar places nearby