We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

1019 Cách Mạng Tháng Tám,Phường 7,Quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, 70000, Vietnam

Get Directions

0908864844

Categories
Work hours Add information
About Nếu bạn cần xe 16 chất lượng cao giá cả thấp nhất,hãy gọi ngay 0908 864 844!
Sài Gòn Xanh cover
Mission Cung cấp dịch vụ xe 16 chỗ chất lượng cao giá cả thấp nhất!
Description Nếu bạn cần xe 16 chất lượng cao giá cả thấp nhất,hãy gọi ngay 0908 864 844!
Founded 10/01/2016
Products Dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ chất lượng cao,giá cả thấp nhất!
  • 1019 Cách Mạng Tháng Tám,Phường 7,Quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, 70000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby