We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Söderfors kyrka

Söderfors kyrka

Söderfors, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Söderfors kyrka ligger i bruksorten Söderfors väster om Tierp och hör till Tierp-Söderfors församling.KyrkobyggnadenKyrkan uppfördes 1789-1792 efter ritningar av Erik Palmstedt som ersättning för äldre korskyrka nedbrunnen 1789. Kyrkan bekostades helt av brukspatron Adolf Ulric Grill och invigdes 30 september 1792 av ärkebiskop Uno von Troil. Söderfors kyrka är ett fint exempel på det sena 1700-talets nyklassicistiska kyrkobyggnadskonst och är praktmässigt placerad med huvudingången i direkt förlängning av Storgatan. Kyrkobyggnaden har en stomme av tegel och består av ett rektangulärt långhus med öst-västlig orientering. Tvärtemot flertalet andra kyrkor ligger tornet vid östra sidan och koret vid västra sidan. Tornet kröns av en inglasad lanternin, formad som ett rundtempel.Inventarier Höger om altaret finns en dopfunt som är tillverkad 1957. Tre ljuskronor från senare delen av 1800-talet är gåvor från församlingsborna respektive brukspatron Gustaf Östberg. I tornet hänger tre kyrkklockor där den äldsta är gjuten 1772. Sedan 1971 hänger på norra långväggen en altartavla som är en fri kopia av Fredric Westins altartavla i Kungsholms kyrka, Stockholm. Kopian är målad av Anna Matilda Forssenius och har motivet Jesu uppståndelse. Åren 1855 till 1945 fungerade tavlan som altarprydnad.

Similar places nearby