We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Södersjukhuset AB

Södersjukhuset AB

Sjukhusbacken 10, Stockholm, 11883, Sweden

Get Directions

08-616 10 00

Categories
Work hours Add information
About Akutsjukvård står i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna sjukhusets specialitet.
Södersjukhuset AB cover
Description Södersjukhuset är hela livets sjukhus. Akutsjukvård står i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna sjukhusets specialitet.

Med hög kompetens och bra samarbete strävar vi efter att vara Sveriges ledande akutsjukhus, med en av Nordens största akutmottagningar.

För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och vår utgångspunkt är alltid att ge vård för patienten - med patienten.

På Södersjukhuset bedrivs också omfattande klinisk forskning med tonvikt på folksjukdomar. På våra kliniker utbildas blivande sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra vårdstudenter för sin kommande yrkesroll.

Södersjukhuset erbjuder vård till 2 miljoner Stockholmare i länet samt patienter från både andra län och från utlandet. Patientsiffror för 2014:

• 704 vårdplatser.
• 128 398 patienter på akutmottagningen för vuxna.
• 24 939 patienter vid Sachsska Barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning.
• 7294 barn föddes på Sös.

Similar places nearby